De keuze van Gezondheidsweb
Facebook

Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst (de "Overeenkomst") wordt gemaakt tussen Herbalife International of America, een bedrijf van Nevada (de "Vennootschap", "Herbalife", "wij" of "ons") en u. In deze overeenkomst worden de wettelijke voorwaarden voor het gebruik van deze website en alle andere Herbalife website (s) en voor uw aankoop en / of het gebruik van Herbalife producten, diensten of in verband met de Herbalife Business Opportunity weer (samen te noemen, "Aanbod"). Deze overeenkomst geeft ook informatie over hoe u een Herbalife Distributeur te worden. Uw gebruik van Herbalife website (s), inclusief alle webpagina's (gezamenlijk de "Site") en alle informatie, gegevens, tekst, software, informatie, beelden, geluiden of andere materialen (gezamenlijk, de "Inhoud") daarin , of het gebruik of de aankoop van een ander aanbod bevestigt uw acceptatie van deze overeenkomst en is onderhevig aan uw voortdurende naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als u ontevreden bent met de Site of het overige Aanbod, uw enige en exclusieve remedie is om te stoppen met het gebruik van de Site of het overige Aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is in hoofdstuk zes van deze overeenkomst (Herbalife Customer Garantie) vermeld.
1. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor op elk gewenst moment:

Wijzig de voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst;
Verbeteren, aan te vullen, te wijzigen of te beëindigen Site of het overige Aanbod, of enig deel van de Site of het overige Aanbod, op elk gewenst moment naar eigen goeddunken.
Eventuele wijzigingen in deze overeenkomst zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die aan u via e-mail of per vertoning mag worden verstrekt op de Site (hierna "de mededeling"). Uw gebruik van de Site of het overige Aanbod na een dergelijke Kennisgeving wordt beschouwd als acceptatie van deze wijzigingen. Zorg ervoor dat u deze overeenkomst periodiek aan vertrouwdheid met de meest recente versie ervan. De Site of het overige Aanbod, geheel of gedeeltelijk, kan worden verbeterd, gewijzigd of stopgezet naar eigen goeddunken. Eventuele aanpassingen, uitbreidingen of wijzigingen aan de Site of het overige Aanbod zullen worden onderworpen aan deze overeenkomst.
2. TOEGANG

U moet toegang hebben tot het internet te verkrijgen en betaalt geen kosten verbonden aan een dergelijke toegang tot de site te gebruiken. Bovendien moet u alle apparatuur die nodig is voor u om toegang tot het internet. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de aankoop, de aansluiting, de installatie, het laden, de exploitatie en het onderhoud van alle hardware, software, telefoon (kabel of andere) diensten, en de toegang tot internet service aan uw personal computer en alle daaraan verbonden kosten blijven. U bent zelf verantwoordelijk voor het scannen van uw hardware en software voor computer virussen en andere gerelateerde problemen voordat u ze gebruikt. We hebben geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of tekortkomingen met betrekking tot de storing of falen van uw hardware of software.
3. ONTVANKELIJKHEIDS

U verklaart en garandeert dat u minstens 18 jaar oud. Herbalife producten en de Herbalife Business Opportunity kan niet worden aangeboden, worden verzonden naar of verkocht in een land buiten de landen die eerder door Herbalife zijn toegestaan. Voor een lijst van deze landen, klik dan hier: Authorized Landen. Herbalife is de verkoop uit te breiden naar andere markten, dus kijk voor updates periodiek.
4. Herbalife Onafhankelijke Distributeurs

Herbalife producten en diensten worden verkocht via Herbalife netwerk van onafhankelijke distributeurs. Herbalife producten of diensten te kopen, hoeft u niet om een ​​Onafhankelijke Distributeur te worden. Maar als u geïnteresseerd bent om een ​​Onafhankelijk Herbalife Distributeur, neem Herbalife bellen op 1-866-866-4744.
5. Herbalife WEBSITES

Herbalife Onafhankelijke Distributeurs kunnen hun eigen internet websites. Het is de verantwoordelijkheid van elke onafhankelijke Distributeur om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website juist is en dat deze volledig voldoet aan alle Herbalife regels, beleid en procedures, inclusief zonder beperking, Gedragsregels en Beleidslijnen voor Distributeurs van Herbalife, Herbalifes's Aanvullende Regels, Herbalife Nutrition Club Rules, alle toepasselijke federale en nationale wet-en regelgeving, en alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften in elke andere landen waar u bent gevestigd of actief zijn .. Raadpleeg de Career Manual, die is inbegrepen in de International Business Packs. Als u een extra exemplaar nodig hebben, neem dan contact Herbalife op 1-866-866-4744. HERBALIFE WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND STAAT AAN onafhankelijke distributeur websites.
6. HERBALIFE KLANT GARANTIE

Herbalife garandeert de kwaliteit van een product dat de naam Herbalife draagt ​​en verklaart dat de vervaardigde producten voldoen aan hoge normen van frisheid en zuiverheid voor gebruik door de klant. Wij zijn ervan overtuigd dat onze klanten onze producten bevredigend in elk opzicht zal vinden. Echter, als om welke reden dan ook, een retail klant niet volledig tevreden bent met een Herbalife product hebt gekocht bij een Herbalife Distributeur, kan de klant een terugbetaling vragen van de leverancier binnen dertig (30) dagen vanaf de datum waarop de klant het product ontvangt. (Klanten woonachtig in Wyoming kan de 30-dagen terugbetaling periode overschrijden.) De klant zal worden geïnstrueerd om het product, of het ongebruikte deel daarvan terug, aan de Distributeur bij wie de klant het product heeft gekocht. De Distributeur moet de klant een volledig tegoed voor de aankoop van andere producten van Herbalife of een volledige terugbetaling van de aankoopprijs. Deze garantie wordt alleen beperkt door de voorwaarden van bepaalde specifieke garanties verbonden aan of verpakt met bepaalde producten en is niet van toepassing op enig product opzettelijk beschadigd of verkeerd gebruikt.
7. UW informatie en uw privacy

Indien u informatie aan de site, gaat u ermee akkoord om accurate, actuele en volledige informatie te verstrekken over uzelf te geven en u ermee instemmen dergelijke gegevens te behouden en update indien van toepassing. Op grond van ons privacybeleid, kunnen we informatie over u onthullen dat we via de Site of anderszins verzamelen aan derden. Voor meer informatie, zie ons volledige privacybeleid. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen direct na kennisgeving. Uw gebruik van de Site of het overige Aanbod na een dergelijke Kennisgeving wordt beschouwd als acceptatie van deze wijzigingen. Zorg ervoor dat u de Privacy Policy periodiek uw vertrouwdheid met de meest recente versie ervan.
8. GEDRAG

U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die u naar ons te sturen. U mag geen gebruik maken van de Site of het overige Aanbod of de informatie die je krijgt van de Site of het overige Aanbod naar:

het gebruik van de Site of het overige Aanbod van een andere gebruiker;
voeren onwettige activiteiten;
opzettelijk schade berokkenen aan minderjarigen op enigerlei wijze;
verkeerd voor je eigen identiteit of een aansluiting die je kan hebben;
wijzigen, aanpassen, in sublicentie geven, vertalen, verkopen, reverse-engineeren, decompileren of demonteren enig deel van de Site of het overige Aanbod;
wijzigen of te verwijderen enig auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten;
"Kader", "mirror" of "deep link" een deel van de Site of het overige Aanbod zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of
link naar een pagina binnen de Site of het overige Aanbod vanaf elke website of webpagina die eventuele claims met betrekking tot de curatieve of de gezondheid versterkende krachten van elke stof, ongeacht of deze stof die wordt geproduceerd, op de markt gebracht, verkocht of gedistribueerd door ons maakt.9. Gebruik van e-mailadressen die door de plaats

Wanneer u een e-mailadres aan u op of via de Site of het overige Aanbod, gaat u ermee akkoord niet te zenden aan een persoon of entiteit:

Content die onwettig, frauduleus, bedreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, vulgair, obsceen, schadelijk, kwellend, misleidend, inbreukmakend op iemands privacy, haatdragend of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk, of is onderworpen aan een overeenkomst van vertrouwelijkheid , of inbreuk maakt op onze of intellectuele eigendom van derden of andere rechten;
alle niet-openbare informatie over elk bedrijf;
een handels-geheim; of
elke computer code, bestanden of programma's (bijvoorbeeld een computervirus) ontworpen te onderbreken, te vernietigen, in gevaar brengen van de veiligheid van of beperken van de functionaliteit van elk apparaat.
Spammen is ten strengste verboden. Spam wordt gedefinieerd voor dit doel als het verzenden van een ongevraagd bericht naar personen, entiteiten, nieuwsgroepen, forums, e-maillijsten of andere groepen of lijsten, tenzij vooraf toestemming is verkregen van de e-mail ontvanger die uitdrukkelijk de mogelijkheid het verzenden van e-mail communicatie aan hen, of tenzij een zakelijke of persoonlijke relatie is reeds vastgesteld met de e-mail ontvanger. Als u "SPAM" door iemand die de verkoop of door het beschrijven van Herbalife produkten of zakelijke mogelijkheden, neem dan contact VS ONMIDDELLIJK zodat we passende maatregelen nemen.
Het gebruik van valse headers in e-mails of vervalsen, smeden of het veranderen van de herkomst van een e-mail in verband met Herbalife en / of haar producten en diensten is verboden.
U moet voldoen aan de lokale wet-en regelgeving met betrekking tot de bescherming van gegevens en het versturen van promotiemateriaal. Bovendien, als een persoon of entiteit aangeeft dat ze niet willen e-mail te ontvangen, gaat u ermee akkoord e-mail niet te sturen naar die persoon of entiteit. Als een persoon in eerste instantie akkoord gaat met e-mail te ontvangen, maar later vraagt ​​om te stoppen met het ontvangen van e-mail, dient u zich aan dat verzoek.
Herbalife verbiedt de uitoefening van een van de voorgaande activiteiten door gebruik te maken van de diensten van een andere aanbieder, remailer dienst of anderszins.10. ONZE EIGENDOMSRECHTEN

De Site en het overige Aanbod en de software die wordt gebruikt met de Site en het overige Aanbod bevatten informatie die wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen geheime wetten, dienstmerken, octrooien en / of andere eigendomsrechten en wetten (collectief, "intellectuele eigendomsrechten") . Daarnaast is de inhoud van de Site of het overige Aanbod of sponsor advertenties, in de informatie die u via de Site of het overige Aanbod of informatie aan u door adverteerders wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U stemt ermee in niet te wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen, distribueren of afgeleide werken gebaseerd op de Site of het overige Aanbod, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van ons, schriftelijk te doen.
11. EIGENDOM EN GEBRUIKSBEPERKINGEN

© 2003 Herbalife International of America, All Rights Reserved. Herbalife International of America bezit en exploiteert de Site en / of het overige Aanbod in samenwerking met anderen op grond van contractuele afspraken. U mag niet kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren materialen van de Site of het overige Aanbod worden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen materiaal van de Site of het overige Aanbod te wijzigen, noch te gebruiken materialen voor andere doeleinden. U erkent dat u geen eigendomsrechten op enig intellectueel eigendom door uw gebruik van de Site of het overige Aanbod weet te verwerven. Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare licentie om de Inhoud te gebruiken op de Site, uitsluitend voor het doel van het bekijken van de Site of het overige Aanbod in de loop van het gebruik van internet. Met inachtneming van het voorgaande licentie, kunt u een tijdelijke of permanente kopie van de Site of het overige Aanbod of de Inhoud niet maken, op media of voor welk doel dan ook. We hebben niet de titel overdragen aan een Content aan u. Wij behouden alle rechten, aanspraken en belangen in alle inhoud. Je mag niet verkopen, wederverkopen, decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins vertalen een van de software delen van de Site of het overige Aanbod tot een voor mensen leesbare vorm (slaan in de beperkte mate, indien van toepassing, toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving). U mag geen enkel deel van de Site of het overige Aanbod overdragen aan een derde partij. Herbalife, ons logo en de naam van de geproduceerde producten, op de markt gebracht, verkocht of gedistribueerd door de Onderneming, zijn handelsmerken en / of servicemerken van Herbalife International of America, Inc, of zijn filialen. Alle andere handelsmerken, dienstmerken en logo's die op de Site of het overige Aanbod zijn de handelsmerken, dienstmerken of logo's van hun respectieve eigenaars.
12. IDEA MIDDELEN

Als u ideeën, suggesties of getuigenissen aan ons, hebben wij het recht om uw inzending te gebruiken zonder aanklacht op een manier die we nodig, inclusief het plaatsen op internet achten. U mag alleen ideeën en materiaal te posten op deze site als u de juiste auteursrechten en andere toestemming om dergelijke materialen te plaatsen en ons toelaten om dergelijk materiaal te gebruiken zonder beperkingen hebben verkregen. U gaat ermee akkoord dat u niet zal schenden of inbreuk maken op rechten van derden, waaronder privacy, publiciteit en intellectuele en eigendomsrechten, zoals auteursrechten of merkrechten.
13. GETUIGENISSEN

De mensen geven van product of bedrijf kans testimonials op onze Site of het overige Aanbod overeen met de werkelijke ervaring van elk individu, zijn slechts anekdotisch, en kunnen atypisch zijn.
14. LINKS

We kunnen links naar derden websites of bronnen. Onze levering van dergelijke koppelingen houdt geen goedkeuring in van enige informatie, product of dienst bereikt via een dergelijke link. Aangezien wij geen controle over derden websites of bronnen hebben, kunnen wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, of voor uw vertrouwen op de inhoud, gevonden op dergelijke derde websites of bronnen gehouden.
15. FOUTEN

Hoewel we proberen om de integriteit van de Site en het overige Aanbod te behouden, maken we geen enkele garantie voor de juistheid of volledigheid van de Site of het overige Aanbod. Als u denkt dat u een fout in de Site of het overige Aanbod hebben ontdekt, neem dan contact met ons op 866-866-4744 en omvatten, indien mogelijk, een beschrijving van de fout, de URL-locatie en uw contactgegevens. We zullen redelijke inspanningen leveren om uw problemen aan te pakken maken.

. 16 AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door het gebruik van de Site of het overige Aanbod, gaat u uitdrukkelijk akkoord dat

• De Site en het overige Aanbod worden aangeboden op een "as is" en "as available" basis. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wij wijzen alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de impliciete garanties, voorwaarden of andere voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet -inbreuk, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in het gedeelte van deze Overeenkomst getiteld Herbalife voor zijn klanten garantie.

• We hebben geen garantie maken dat

(I) de Site of het aanbod voldoet aan uw eisen;

(Ii) de Site of het overige Aanbod ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zijn;

(Iii) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Site of het overige Aanbod nauwkeurig of betrouwbaar zijn; of

(Iv) eventuele fouten in de Site of het overige Aanbod zullen worden gecorrigeerd.

• Uw gebruik van de Site of het overige Aanbod is op eigen risico. Adviezen, verklaringen of meningen mogen niet worden ingeroepen bij het maken van belangrijke persoonlijke, medische, juridische of financiële beslissingen. Je moet een professional te raadplegen om specifiek advies geschikt is voor uw situatie te krijgen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan u of aan derden veroorzaakt, direct of indirect, door het materiaal dat u downloaden of verkrijgen via de Site of het overige Aanbod. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel te wijten aan virussen of andere destructieve materialen worden gehouden.

• Wij geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot onafhankelijke distributeur websites, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid van het doel. Je moet niet vertrouwen op verklaringen of garanties die op enige onafhankelijke distributeur websites.

• De Vennootschap moet alle aanvullende garanties schriftelijk goedkeuren. U stemt ermee in niet aan ons, onze functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, vertegenwoordigers, onafhankelijke distributeurs, of onze leveranciers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, bijkomende of typische verlies of schade (waaronder, bijvoorbeeld, schade-houden voor winstderving, verlies van goodwill, en verlies van data), zelfs als we zijn geadviseerd dat dergelijke verliezen kunnen optreden, die het gevolg zijn van:

• uw onvermogen om uw registratie te allen tijde;

• uw deelname als Onafhankelijk Herbalife Distributeur;

• uw gebruik of de onmogelijkheid om de site of uw aankoop of het gebruik van overige Aanbod te gebruiken;

• onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; of

• de handelingen van derden in verband met de Site of het overige Aanbod.

U doet hierbij afstand van alle claims met betrekking daartoe, of op basis van contractuele, onrechtmatige daad of andere gronden, zelfs als we de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Afhankelijk van de toepasselijke jurisdictie, kan een deel van de beperkingen zoals opgenomen in deze afdeling niet op u van toepassing. Bijvoorbeeld, als u op basis van of zaken doen in het Verenigd Koninkrijk, de bovenstaande beperkingen zijn niet van de aansprakelijkheid van Herbalife te sluiten met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Herbalife.17. VRIJWARING

U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en ons, onze functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, aangestelden, onafhankelijke Distributeurs en vertegenwoordigers schadeloos op verzoek van en tegen alle claims, schade, verliezen, kosten (inclusief redelijke honoraria van advocaten) of andere kosten die direct of indirect voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met:

• uw handelen of nalaten in verband met de Site of het overige Aanbod;

• het handelen of nalaten van een persoon in verband met de Site of het overige Aanbod gebruik van uw rekening;

• uw aankoop of gebruik van de Site of het overige Aanbod en de aankoop of het gebruik van de Site of het overige Aanbod door een persoon die uw account;

• inbreuk op enige bepaling van deze Overeenkomst;

• elke bewering dat aan ons bezorgd materiaal, aan ons of via de Site of het overige Aanbod schendt of anderszins schenden van de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij; en / of

• schending van de rechten van een partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele aanspraken van smaad, laster, schending van de rechten van publiciteit, schending, en schending van intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten.

Als we een vordering tot schadevergoeding, gaat u akkoord met het verzamelen en ontvangen schriftelijke toestemming van ons voor het treffen van eventuele claim of actie af te wikkelen.. 18 beëindiging; VERANDERING

Op elk moment en om welke reden, kunnen wij uw gebruik van en de toegang tot de Site of het overige Aanbod te beëindigen. Op elk moment en om welke reden, kunnen we wijzigen of stoppen met het verstrekken van de Site of het overige Aanbod, of een deel daarvan, met of zonder kennisgeving aan u. Geen bericht is verplicht om de beëindiging van een partij te beïnvloeden. U zult ons niet aansprakelijk of aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, bijkomende of typische verliezen of schade als gevolg van onze wijziging of stopzetting van de Site of het overige Aanbod of onze beëindiging van uw toegang tot de Site of het overige Aanbod.
19. VERENIGDE STATEN LAW

Als u ervoor kiest om de Site of het overige Aanbod vanaf locaties buiten de Verenigde Staten, bent u verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover, zoals de lokale wetten van toepassing zijn.

Alle software die op de Site of het overige Aanbod valt onder de Amerikaanse exportbeperkingen. Geen dergelijke software kan worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of wederuitgevoerd (i) naar (of naar een staatsburger of ingezetene van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waarvoor de VS een handelsembargo heeft ingesteld; of (ii) naar iemand op de lijst van Specially Designated Nationals van de US Treasury Department of in de Table of Deny Orders van het US Commerce Department. Door het downloaden of het gebruik van dergelijke software, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, onder de controle van, of een staatsburger of inwoner van een dergelijk land of op een dergelijke lijst.

We behouden ons het recht, naar eigen goeddunken, om de beschikbaarheid van de Site of het overige Aanbod aan personen, geografische gebieden of rechtsgebieden te allen tijde te beperken.
20. DIVERSE

De wetten van de staat Californië van toepassing op deze overeenkomst (ongeacht beginselen van conflicterend recht Californië). Elk geschil tussen u en ons moeten voor staats-of federale rechtbanken in Los Angeles County, Californië worden gebracht. Als een rechtbank een deel van deze Overeenkomst onuitvoerbaar is, zal de rest van deze overeenkomst van toepassing blijven. Dit is de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Site of het overige Aanbod en deze Overeenkomst alle voorafgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die mogelijk bestonden tussen ons vervangt. U onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van enig recht of rechtsmiddel je kan hebben op schadevergoeding en / of om deze overeenkomst te ontbinden op grond van een onjuiste voorstelling van zaken (anders dan een bedrieglijke voorstelling) niet opgenomen in deze overeenkomst. U kunt niet uw rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst aan iedereen zonder onze schriftelijke toestemming. Ons onvermogen om een ​​bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen niet ons recht om dezelfde bepaling in de toekomst af te dwingen. De rubrieken in deze Overeenkomst zijn alleen voor informatieve doeleinden, maar zijn niet, zelf, afdwingbare bepalingen van deze overeenkomst.

[Laatst gewijzigd op 29 juli 2003.]

[© 2003]. Herbalife International of America. Alle rechten voorbehouden.

Afdrukken