Wanneer is de volgende update klaar?

Info

Updatelijst U kunt de voortgang van onze updates volgen door in te loggen en onze updatelijst te bekijken.

Wanneer een update klaar is, wordt deze toegevoegd aan onze nieuwsberichten.

De updatelijst werkt niet chronologisch: updates die voor veel klanten nuttig zijn, worden eerder geïmplementeerd. Daarom is het helaas niet mogelijk om te voorspellen wanneer een specifieke update klaar zal zijn.

Als u wenst dat een update sneller geïmplementeerd wordt, kunt u ervoor stemmen op de updatelijst.

Ontwikkelingsproces

Elke update wordt eerst gepland, waarna een prototype wordt gemaakt, geprogrammeerd, getest en tenslotte geïmplementeerd. Een update wordt pas geïmplementeerd nadat deze grondig getest is en geen dag eerder! Alleen zo kunnen we kwalitatieve software aanbieden.

Elke update is automatisch beschikbaar voor al onze klanten. Programmeerwerk heeft een pittig prijskaartje: we kunnen de prijs van onze software (inclusief updates) laag houden omdat deze gespreid wordt over al onze klanten. Bij het updaten moeten we dus met alle klanten rekening houden. Soms komt het voor dat vragen van klanten met elkaar conflicteren. In dat geval wordt een compromis gezocht of een beslissing gemaakt in functie van wat nuttig is voor de meeste klanten. Daarom kunnen we geen maatwerk programmeren voor een enkele webshop.Tiedot & TukiDokumentointiUsein esitettyjä kysymyksiä